Beograd

Одлуке

 • Донета прелиминарна Одлука о избору корисника помоћи у грађевинском материјалу

  29 08 2011
  Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за интерно расељена лица са територије ГО Палилула, спровела је поступак одабира потенцијалних корисника помоћи и Одлуку о избору огласила на огласним таблама ГО Палилула.
 • Локални еколошки акциони план

  23 03 2011
  Скупштина Градске општине Палилула на 8. седници одржаној дана 18. марта 2011. донела је, на основу члана 14. и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Сл. лист града Београда“ бр. 43/08 и 16/10), Одлуку о усвајању Локалног еколошког акционог плана Градске општине Палилула.
 • Коначна Oдлука о додели помоћи у грађевинском материјалу

  22 03 2011
  Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за породице интерно расељених лица донела је 21. марта 2011. Коначну Oдлуку о додели помоћи за 15 корисника са територије ГО Палилула.
 • Oдлука о финансирању и суфинансирању пројеката удружења грађана

  10 03 2011
  Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката удружења грађана, који је расписала ГО Палилула за 2011. годину, на својој седници одржаној 7. марта 2011, разматрала је предлоге пројеката приспелих на Конкурс и донела предлог Одлуке о финансирању и суфинансирању одређеног броја пројеката.
 • Одлука о додели помоћи у грађевинском материјалу

  09 03 2011
  Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за породице интерно расељених лица донела је 9. марта 2011. Одлуку о додели помоћи за 15 корисника са територије ГО Палилула.
 • Oтпис камата на дугове за градске порезе и таксе

  08 10 2010
  Скупштина града Београда усвојила је Одлуку о отпису камате на доспеле обавезе по основу пореза на имовину правних и физичких лица, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга.
 • Коначна листа корисника помоћи у грађевинском материјалу

  29 07 2010
  Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за избегла и интерно расељена лица са територије ГО Палилула, провела је поступак одабира корисника помоћи.
 • Прелиминарна листа корисника помоћи у грађевинском материјалу

  20 07 2010
  Комисија за избор корисника  за доделу помоћи у грађевинском материјалу за избегла и интерно расељена лица са територије ГО Палилула, провела је поступак одабира потенцијалних корисника помоћи и Одлуку о избору огласила на огласним таблама ГО Палилула.
 • Победници Палилулске олимпијаде културе 2009.

  20 05 2009
  Жири ПОК 2009. наградио је најбоље омладинске ствараоце у десет такмичарских категорија: драмско, музичко и ликовно стваралаштво, кратка прича, поп, рок, хип-хоп, кратки филмови, брејкденс, цртање графита, рецитовање и фотографија.
 • Одржана четврта седница Скупштине ГО Палилула

  02 12 2008
  Одборници Градске општине Палилула изгласали су на четвртој седници Скупштине Пословник Скупштине и Одлуку о организацији Управе Градске општине Палилула и изабрали председника и заменика председника Скупштине општине и нове чланове Општинског већа.
Палилула линкови