Beograd

Odluke

 • Doneta preliminarna Odluka o izboru korisnika pomoći u građevinskom materijalu

  29 08 2011
  Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za interno raseljena lica sa teritorije GO Palilula, sprovela je postupak odabira potencijalnih korisnika pomoći i Odluku o izboru oglasila na oglasnim tablama GO Palilula.
 • Lokalni ekološki akcioni plan

  23 03 2011
  Skupština Gradske opštine Palilula na 8. sednici održanoj dana 18. marta 2011. donela je, na osnovu člana 14. i člana 25. Statuta Gradske opštine Palilula („Sl. list grada Beograda“ br. 43/08 i 16/10), Odluku o usvajanju Lokalnog ekološkog akcionog plana Gradske opštine Palilula.
 • Konačna Odluka o dodeli pomoći u građevinskom materijalu

  22 03 2011
  Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za porodice interno raseljenih lica donela je 21. marta 2011. Konačnu Odluku o dodeli pomoći za 15 korisnika sa teritorije GO Palilula.
 • Odluka o finansiranju i sufinansiranju projekata udruženja građana

  10 03 2011
  Komisija za sprovođenje postupka Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja građana, koji je raspisala GO Palilula za 2011. godinu, na svojoj sednici održanoj 7. marta 2011, razmatrala je predloge projekata prispelih na Konkurs i donela predlog Odluke o finansiranju i sufinansiranju određenog broja projekata.
 • Odluka o dodeli pomoći u građevinskom materijalu

  09 03 2011
  Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za porodice interno raseljenih lica donela je 9. marta 2011. Odluku o dodeli pomoći za 15 korisnika sa teritorije GO Palilula.
 • Otpis kamata na dugove za gradske poreze i takse

  08 10 2010
  Skupština grada Beograda usvojila je Odluku o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu pravnih i fizičkih lica, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i lokalne komunalne takse za korišćenje prava, predmeta i usluga.
 • Konačna lista korisnika pomoći u građevinskom materijalu

  29 07 2010
  Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za izbegla i interno raseljena lica sa teritorije GO Palilula, provela je postupak odabira korisnika pomoći.
 • Preliminarna lista korisnika pomoći u građevinskom materijalu

  20 07 2010
  Komisija za izbor korisnika  za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za izbegla i interno raseljena lica sa teritorije GO Palilula, provela je postupak odabira potencijalnih korisnika pomoći i Odluku o izboru oglasila na oglasnim tablama GO Palilula.
 • Pobednici Palilulske olimpijade kulture 2009.

  20 05 2009
  Žiri POK 2009. nagradio je najbolje omladinske stvaraoce u deset takmičarskih kategorija: dramsko, muzičko i likovno stvaralaštvo, kratka priča, pop, rok, hip-hop, kratki filmovi, brejkdens, crtanje grafita, recitovanje i fotografija.
 • Održana četvrta sednica Skupštine GO Palilula

  02 12 2008
  Odbornici Gradske opštine Palilula izglasali su na četvrtoj sednici Skupštine Poslovnik Skupštine i Odluku o organizaciji Uprave Gradske opštine Palilula i izabrali predsednika i zamenika predsednika Skupštine opštine i nove članove Opštinskog veća.
Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа