Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК

Обавештавају се грађани – бирачи са подручја Градске општине Палилула да могу извршити увид у бирачки списак сваког радног дана од 07:30 до 20:00 часова  и викендом од 10:00 до 14:00 у просторијама Градске општине Палилула, Таковска бр.12, III спрат, канцеларија 63 или позивом на број телефона 011/3236-221 лок. 153, као и на интернет страници http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal. Грађани могу тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка на основу законом прописаних доказа за вршење промене.     

Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак и захтевање промена у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти по истом поступку по коме то право имају и грађани, у складу са Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, бр.15/12).

Препоручује се да сви бирачи који до 04.03.2018. године постају пунолетни провере да ли су уписани у бирачки списак као и бирачи који су извршили пријаву пребивалишта на територији Градске општине Палилула.

Све промене у бирачком списку грађани могу извршити до закључења бирачког списка -16.02.2018.године у 24 часа, односно 15 дана пре дана избора, када Министарство државне управе и локалне самоуправе закључује бирачки списак - члан 17. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, бр.104/09 и 99/11).

Након закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора, за све промене у бирачком списку надлежно је Министарство државне управе и локалне самоуправе.

ПОЗИВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ДА БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВРШЕ УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК.

 

Палилула линкови