Beograd

Aнкета о структури пољопривредних газдинстава

У периоду од 1. октобра до 30. новембра 2018. године. Републички завод за статистику (РЗС) уз финансијску подршку Европске уније припрема, организује и спроводи Aнкету о структури пољопривредних газдинстава, која је важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде.

Сектор статистике Секретаријата за управу Градске управе града Београда, на територији града Београда, спровешће Анкету на узорку од 12.981 газдинство, уз ангажовање 57 анкетара.

Палилула линкови