Beograd

Порибљавање канала Визељ и оповачког Дунавца

На иницијативу Градске општине Палилула ЈП Србијашуме обавило је 9. новембра порибљавање канала Визељ у Борчи и оповачког Дунавца са по 150 кг млађи шарана, како би почео да се обнавља рибљи фонд Панчевачког рита.

 

Том приликом постигнут је договор којим се ЈП Србијашуме обавезује да сваке године, све до 2026. године порибљава ове две локације Панчевачког рита са по 600 јединки шарана.

Порибљавању су присуствовали члан Већа Градске општине Палилула Дејан Цветковић и руководилац Одељења за рибарство ЈП Србијашуме Петар Нећак.

 

Канал Визељ и оповачки Дунавац познати су били пре три деценије као воде у којима су се ловили капиталци шарана, деверике, бабушке, чак и сомови.

Палилула линкови