Beograd

Poribljavanje kanala Vizelj i opovačkog Dunavca

Na inicijativu Gradske opštine Palilula JP Srbijašume obavilo je 9. novembra poribljavanje kanala Vizelj u Borči i opovačkog Dunavca sa po 150 kg mlađi šarana, kako bi počeo da se obnavlja riblji fond Pančevačkog rita.

 

Tom prilikom postignut je dogovor kojim se JP Srbijašume obavezuje da svake godine, sve do 2026. godine poribljava ove dve lokacije Pančevačkog rita sa po 600 jedinki šarana.

Poribljavanju su prisustvovali član Veća Gradske opštine Palilula Dejan Cvetković i rukovodilac Odeljenja za ribarstvo JP Srbijašume Petar Nećak.

 

Kanal Vizelj i opovački Dunavac poznati su bili pre tri decenije kao vode u kojima su se lovili kapitalci šarana, deverike, babuške, čak i somovi.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа