Beograd

Обавештење о конкурсу за доделу јавних признања у области заштите и безбедности

Обавештење о конкурсу за доделу јавних признања у области заштите и безбедности

Градска општина Палилула  својом  Одлуком   установила  је јавна  признања  у области заштите и безбедности Градске  општине Палилуа (бр  060-10/2006  од 28.03.2006. године), која се  додељују заслужним  организацијама  и појединцима за остварене изузетне резултате постигнуте у извршавању мера и активности на   заштити и спасавању  људи и материјалних  добара на територији општине Палилула током  претходне године .

Плакета и значка заштите и  безбедности додељују  се сваке године заслужним  организацијама  и појединцима  на  дан Славе  заштитника   Градске  општине Палилула  - Светог  апостола  и јеванђелисте   Марка    и   исте уручује  Председник Градске општине Палилула.

Признања се  додељују  организацијама  и појединцима  за посебан допринос  спровођењу  заштите од елементарних и других већих непогода,мере заштите од пожара, заштите животне средине, физичко - техничке заштите објеката, безбедности и заштите здравља на раду, као и других резултата остварених у извршавању  мера и задатака заштите и спасавања у функцији побољшања опште безбедности грађана  на територији  Градске  општине Палилула, током  2018.  године.

Предлог се подноси у писаном облику  уз  приложену потребну документацију .

Своје предлоге за доделу признања  организације и појединци могу поднети до 24.04.2019. године  на  адресу  Градска  општина  Палилула, Управа  Градске  општине,  Одељење за  друштвене делатности  и заједничке  послове ,Таковска  12   са назнаком  "конкурс  за   јавна  признања  у  области  заштите  и безбедности "

За  ближе информације  можете се  обратити на  телефон 3236 -221 /257   и 069 / 5555-056    Гајовић   
 

Палилула линкови