Beograd

Obaveštenje o konkursu za dodelu javnih priznanja u oblasti zaštite i bezbednosti

Obaveštenje o konkursu za dodelu javnih priznanja u oblasti zaštite i bezbednosti

Gradska opština Palilula  svojom  Odlukom   ustanovila  je javna  priznanja  u oblasti zaštite i bezbednosti Gradske  opštine Palilua (br  060-10/2006  od 28.03.2006. godine), koja se  dodeljuju zaslužnim  organizacijama  i pojedincima za ostvarene izuzetne rezultate postignute u izvršavanju mera i aktivnosti na   zaštiti i spasavanju  ljudi i materijalnih  dobara na teritoriji opštine Palilula tokom  prethodne godine .

Plaketa i značka zaštite i  bezbednosti dodeljuju  se svake godine zaslužnim  organizacijama  i pojedincima  na  dan Slave  zaštitnika   Gradske  opštine Palilula  - Svetog  apostola  i jevanđeliste   Marka    i   iste uručuje  Predsednik Gradske opštine Palilula.

Priznanja se  dodeljuju  organizacijama  i pojedincima  za poseban doprinos  sprovođenju  zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda,mere zaštite od požara, zaštite životne sredine, fizičko - tehničke zaštite objekata, bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, kao i drugih rezultata ostvarenih u izvršavanju  mera i zadataka zaštite i spasavanja u funkciji poboljšanja opšte bezbednosti građana  na teritoriji  Gradske  opštine Palilula, tokom  2018.  godine.

Predlog se podnosi u pisanom obliku  uz  priloženu potrebnu dokumentaciju .

Svoje predloge za dodelu priznanja  organizacije i pojedinci mogu podneti do 24.04.2019. godine  na  adresu  Gradska  opština  Palilula, Uprava  Gradske  opštine,  Odeljenje za  društvene delatnosti  i zajedničke  poslove ,Takovska  12   sa naznakom  "konkurs  za   javna  priznanja  u  oblasti  zaštite  i bezbednosti "

Za  bliže informacije  možete se  obratiti na  telefon 3236 -221 /257   i 069 / 5555-056    Gajović   
 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа