Beograd

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Датум оглашавања: 10.08.2019. године

На основу члана 4. став 8) члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17 и 113/17-др.закон, 95/18), члана 11. члана 12. став 1) Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 95/2016), и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање 51 Број: 112-6010/18  од 28.06.2018. године, начелница Управе Градске општине Палилула, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА


Текст конкурса и Изјаву можете погледати/преузети овде:

Текст конкурса
Изјава

Палилула линкови