Beograd

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku - radova - Investiciono održavanje nekategorisanih puteva na teritoriji Gradske opštine Palilula (br.19-62)

Republika Srbija
Grad Beograd
Naručilac: Gradska opština Palilula
Beograd, Takovska br.12
Dana 29.10.2019. godine

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku - radova - Investiciono održavanje nekategorisanih puteva na teritoriji Gradske opštine Palilula (br.19-62)

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br.124/12, 14/15 i 68/15), vrši se izmena konkursne dokumentacije:

1. Prilikom izrade Konkursne dokumentacije došlo je do tehničnih grešaka u Specifikaciji Naručioca,  od str. 23 do str. 226 Konkursne dokumentacije;

2. Korigovani su nazivi ulica u članu 2. Modela ugovora, na str. 241 i 242 Konkursne dokumentacije

Ova izmena konkursne dokumentacije predstavlja sastavni deo Konkursne dokumentacije.

Naručilac će izmenu konkursne dokumentacije objaviti na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.

Predsednik komisije za javne nabavke
Miloš Aleksić, s.r.

PREUZMITE: izmenjena konkursna dokumentacija

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа