Beograd

Настављено порибљавање канала Визељ и оповачког Дунавца

У циљу обнављања рибљег фонда Панчевачког рита и ове године је настављено  порибљавање канала Визељ у Борчи и оповачког Дунавца, које је на иницијативу Градске општине Палилула обавило ЈП Србијашуме.


 
Ова два канала порибљена су јуче са по 150 кг млађи шарана просечне тежине 300 - 400 грама, а њихов рибљи фонд обнављаће се једном годишње све до 2026. године. 

 

Палилула линкови