Beograd

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - Radovi na rekonstrukciji, adaptaciji i energetskoj sanaciji Pete beogradske gimnazije

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska br.12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak
Vrsta predmeta: Radovi
Naziv javne nabavke: Radovi na rekonstrukciji, adaptaciji i energetskoj sanaciji Pete beogradske gimnazije

ORN

45261000 – krovovezački, krovopokrivački i sa njima povezani radovi;
45262700 – adaptacija zgrada;
45420000 – radovi na ugradnji stolarije;
45454000 – radovi na rekonstrukciji;
45350000 – mašinske instalacije
511323 – Kapitalno održavanje objekata za potrebe obrazovanja 

PREUZMITE:

Poziv

Konkursna dokumentacija

Prateća tehnička dokumentacija 1. deo

Prateća tehnička dokumentacija 2. deo

Prateća tehnička dokumentacija 3. deo

Prateća tehnička dokumentacija 4. deo

 


 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа