Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - радова - Текуће одржавање вртића на територији Градске општине Палилула (бр. 20-45)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 24.02.2020. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - радова - Текуће одржавање вртића на територији Градске општине Палилула (бр. 20-45)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

ПИТАЊЕ бр. 1: "Како дана 14.02.2020. год., који дан сте одредили као дан обиласка локације, нисмо били у могућности да извршимо обилазак локације на којој ће се изводити радови за jaвну набавку радова број 20-46 – Текуће одржавање вртића на територији Градске општине Палилула, молимо вас да нам омогућите да у понедељак 24.02.2020.г. извршимо исти  и то  у складу са Законом о јавним набавкама.
Молимо вас да нас у што краћем времену обавестите о времену у којем  можемо да извршимо предмети обилазак дана 24.02.2020. године."

ОДГОВОР: Наручилац није у могућности да Вам омогући додатни обилазак локација, на тражени датум.  Имајући у виду да су у питању 33 објекта предшколске установе, од којих се многи налазе на великој међусобној удаљености (која иде и до 30км), као и имајући у виду да су објекти у свакодневном коришћењу, Наручилац је одредио један дан 14.02.2020. године за обилазак свих локација. Дан обиласка је благовремено одређен у односу на датум расписивања позива за подношење понуда. 

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови