Beograd

Obaveštenje o radu Komisije za dodatnu obrazovnu, zdravstvenu i socijalnu podršku detetu, učeniku i odraslom na području Gradske opštine Palilula tokom proglašenog vanrednog stanja

Komisija za dodatnu obrazovnu, zdravstvenu i socijalnu podršku detetu, učeniku i odraslom za područje Gradske opštine Palilula  će, u skladu sa dopisom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja upućenog Interresornim komisija dana 01.04.2020. godine, nastaviti da radi i tokom proglašenog vanrednog stanja prema preporučenom načinu prijema novih zahteva i održavanja sastanaka.

Postupak za procenu potreba, prema Pravilniku o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom (“Službeni glasnik RS”, broj 80 od 24. oktobra 2018.) može se pokrenuti:

1) po zahtevu roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika i odraslog,
2) na inicijativu obrazovne, zdravstvene ili ustanove socijalne zaštite uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika i odraslog,
3) po službenoj dužnosti – kada roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik i odrasli ne daju saglasnost na inicijativu obrazovne ili zdravstvene ustanove ili pružaoca usluga socijalne zaštite.
Tokom proglašenog vanrednog stanja, zahtevi i prateća dokumentacija se mogu poslati elektronskim putem na mejl adresu koordinatora Komisije Marina Zoraja: marina.zoraja@gmail.com

Komisija će sa strankama kontaktirati, gde za to postoje uslovi, putem video-poziva i mišljenja će se dostavljati elektronskim putem.

Prema preporuci Ministarstva, prioritet u rešavanju zahteva će biti uključivanje učenika u nastavu na daljinu koja je od 17. marta organizovana za učenike osnovnih i srednjih škola, a zatim mere dodatne podrške iz člana 4. tačka 1. Pravilnika:

1) Mere dodatne podrške koje se, u skladu sa propisima, realizuju na osnovu mišljenja Komisije:

(1) ostvarivanje subvencija za pohađanje programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja za decu sa smetnjama u razvoju,
(2) odlaganje upisa u prvi razred osnovne škole za godinu dana, izuzetno i uz dodatno obrazloženje, kada je to u najboljem interesu deteta,
(3) donošenje individualnog obrazovnog plana (IOP2), koji podrazumeva prilagođavanje ciljeva, sadržaja i načina ostvarivanja programa nastave i učenja i ishoda obrazovno-vaspitnog rada, odnosno izmena plana nastave i učenja,
(4) upućivanje deteta u razvojnu grupu u predškolskoj ustanovi, odnosno u školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju,
(5) angažovanje vaspitača, nastavnika ili stručnog saradnika, koji je zaposlen u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom kao podršku školi u sistemu redovnog obrazovanja i vaspitanja,
(6) ostvarivanje prava na uvećanje dečjeg dodatka.

Za ostale informacije, zainteresovani se mogu obratiti koordinatoru Komisije putem mejl adrese: marina.zoraja@gmail.com

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа