Beograd

Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине градске општине Палилула, који су расписани 4. марта 2020.године

Палилула линкови