Beograd

Pokret za decu TRI PLUS

Pokret za decu TRI PLUS je projekat izdavanja i podele "Ponosne kartice za popuste" porodicama ili roditeljima/starateljima sa troje i više dece.

Korišćenjem ove kartice ostvaruju se popusti prilikom plaćanja u maloprodajnim objektima kompanija, malih preduzeća i preduzetnika koji učestvuju u navedenom projektu, kao i prilikom plaćanja usluga javnih preduzeća i ustanova koje su u nadležnosti lokalne samouprave (grada Beograda) i Republike koje podržavaju navedeni projekat.

Pogledajte više informacija - https://triplus.org.rs/

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа