Beograd

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

На основу члана 4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17 и 113/17-др.закон, 95/18) и члана 11. и 12. став 1) Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање 51 број: 112-11841/2019. године,  начелник Управе Градске општине Палилула, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

 

Текст конкурса и Изјаву можете погледати/преузети овде:

Текст конкурса
Изјава

Палилула линкови