Beograd

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријављивање интерно расељених лица (ИРЛ) са територије Градске општине Палилула за доделу помоћи у грађевинском материјалу

На основу члана 12. Правилника о раду Комисије, а у вези Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, бр. 9-9/664 од 19.06.2020. године, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Палилула, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за породице избеглица (ИЗБ) и интерно расељених лица (ИРЛ) са боравиштем/ пребивалиштем на територији Градске општине Палилула (у даљем тексту: Комисија), на својој седници, одржаној дана 01.07.2020. године, донела је одлуку о расписивању


Ј А В Н О Г  П О З И В А
за пријављивање интерно расељених лица (ИРЛ) са територије Градске општине Палилула за доделу помоћи у грађевинском материјалу


ПРЕУЗМИТЕ:
Јавни позив
Пријава
Изјава

Палилула линкови