Beograd

JAVNI POZIV za prijavljivanje interno raseljenih lica (IRL) sa teritorije Gradske opštine Palilula za dodelu pomoći u građevinskom materijalu

Na osnovu člana 12. Pravilnika o radu Komisije, a u vezi Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu dodelom pomoći namenjene za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, br. 9-9/664 od 19.06.2020. godine, zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Gradske opštine Palilula, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za porodice izbeglica (IZB) i interno raseljenih lica (IRL) sa boravištem/ prebivalištem na teritoriji Gradske opštine Palilula (u daljem tekstu: Komisija), na svojoj sednici, održanoj dana 01.07.2020. godine, donela je odluku o raspisivanju


J A V N O G  P O Z I V A
za prijavljivanje interno raseljenih lica (IRL) sa teritorije Gradske opštine Palilula za dodelu pomoći u građevinskom materijalu


PREUZMITE:
Javni poziv
Prijava
Izjava

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа