Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара Набавка школског намештаја за Пету београдску гимназију (бр. 20-51)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, ул. Таковска бр.12
Дана: 22.07.2020. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара Набавка школског намештаја за Пету београдску гимназију (бр. 20-51)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо  питање и одговор:

ПИТАЊЕ бр.1: "За израду металних конструкција школских клупа (двоседа и једноседа) и школских столица навели сте овалне профиле 50x32 и 40x16 који су веома тешко доступни за набавку јер их ниједна фабрика у нашој земљи или окружењу не производи. Да ли би прихватили као алтернативне челичне профиле 50x25 и 38x20 који су доступни на тржишту већем броју потенцијалних понуђача? У наведеном случају квалитет материјала за израду конструкција школских клупа и столица би засигурно био исти или бољи од захтеваног."

ОДГОВОР бр. 1: Наручилац је у спецификацији предвидео минималне димензије и дебљину овалних профила, сходно томе Наручилац неће прихватити мање димензије од тражених Конкурсном документацијом.

ПИТАЊЕ бр.2: "Које су тачне димензије Клуб стола? Које су тачне димензије двоседа, јер су у спецификацији наведене исте димензије за клуб двосед и клуб фотељу?"

ОДГОВОР бр. 2: Приликом израде Спецификације дошло је до техничке грешке, димензије двоседа износе 135*68*83 цм, а висина клуб сточића је 45 цм. Наручилац ће изменити Конкурсну документацију у складу са Вашим питањем.

ПИТАЊЕ бр. 3: "Позиција 7-Ормар за одлагање у уционицама Колико тачно простора за одлагање-полица, има ормар?Обзиром да на тржисту не постоји HDF дебљине 8 мм, да ли је могуће леђа израдити од HDF д=3,2 мм? Можете ли појаснити ста се тачно подразумева под „изрезаним ручкама на фронтовима? Да ли су у питању кант ручке целом дужином врата?"

ОДГОВОР бр. 3: Димензије ормара су 80 (ширина) * 60 (дубина) * 200 (висина). На задату висину се може ставити онолики број полица колико ће бити довољно за одлагање наставних средстава, справа и реквизита, али не мање од четири полице. Неопходно је да бочне стране ормара имају перфорације које ће омогућити различито подешавање висине полица. Наручилац ће прихватити кант ручке целом дужином врата. Наручилац је предвидео конкурсном документацијом да дебљина леђног панела буде израђена од HDF дебљине 8 мм, уколико исти није доступан на тржишту, Наручилац ће прихватити и MDF плочу дебљине 8 мм, али неће прихватити HDF дебљине 3,2 мм.
 
ПИТАЊЕ бр. 4: "Позиција 8 -Ормар за одлагање у канцеларијама. Колико тачно простора за одлагање-полица, има ормар? Обзиром да на тржисту не постоји HDF дебљине 8 мм, да ли је могуће леђа израдити од HDF д=3,2 мм? Да ли су горња врата израђена само од стакла? Од ког су материјала полице у горњем делу ормана?"

ОДГОВОР бр. 4: Димензије ормара су 80 (ширина) * 60 (дубина) * 190 (висина). На задату висину се може ставити онолики број полица колико ће бити довољно за одлагање регистратора и документације за потребе корисника, али не мање од четири полице. Неопходно је да бочне стране ормара имају перфорације које ће омогућити различито подешавање висине полица. Горња врата се израђују од стакла са алуминијумским рамом и одговарајућим ручицама. Полице су од истог материјала, као и бочне странице. Наручилац је предвидео конкурсном документацијом да дебљина леђног панела буде израђена од HDF дебљине 8 мм, уколико исти није доступан на тржишту, Наручилац ће прихватити и MDF плочу дебљине 8 мм, али неће прихватити HDF дебљине 3,2 мм.

ПИТАЊЕ бр. 5: "Позиција 11-Клуб сто Који је пресек профила металне ноге клуб стола и којег су облика, типа „P“ облика?"

ОДГОВОР бр. 5: Наручилац ће прихватити пресек профила металних ногара "P" облика.

ПИТАЊЕ бр. 6: "Позиција 14 - Уградни ормар за учионице Да ли су на фронтовима кант ручке целом дужином врата? Да ли је HDF дебљине д=3,2 мм?"

ОДГОВОР бр. 6: Наручилац ће прихватити кант ручке целом дужином врата. Наручилац је предвидео конкурсном документацијом да дебљина леђног панела буде израђена од HDF дебљине 8 мм, уколико исти није доступан на тржишту, Наручилац ће прихватити и MDF плочу дебљине 8 мм, али неће прихватити HDF дебљине 3,2 мм.

ПИТАЊЕ бр. 7: "Позиција 15 - Уградни ормар за учионице-цртеж бр. 2
Да ли је могуће направите прерасподелу касетица унутар ормара тако да ширина сваке касете буде мања или иста као њена висина, дакле обрнуто од пропорције касете која је дата на цртежу? На тај начин добијамо врата која приликом коришћења неће “падати”.
Конкретно у овом случају, могуће је додати још једну вертикалу, и на тај начин добијамо 16 касетица оквирних димензија 33x33 цм?
Да ли су врата касетица и фронтова упадајућа или преклапајућа, и да ли свака касетица односно фронт има бравицу са кључем И ручицу или  само бравицу?
Да ли су леђа HDF д=3,2 мм?
Молим Вас да потврдите да ли су уградни ормани са цртежа 3.2 и 4.2 уствари отворене полице без фронтова?
Ово питање о прерасподели касетица како би се постигла у најмању руку квадравна форма а задржао број истих, се односи на све угрдане ормане – цртежи 3.1 и 4.1."

ОДГОВОР бр. 7: Распоред касетица је задат према потребама школе, али је могуће изменити димензије како би се како би се добио већи број касетица, понуђач мора водити рачуна да димензије касетица буду веће од формата папира А4. Врата касетица су упадајућа са бравицом и кључем, ручице нису обавезне. Наручилац је предвидео конкурсном документацијом да дебљина леђног панела буде израђена од HDF дебљине 8 мм, уколико исти није доступан на тржишту, Наручилац ће прихватити и MDF плочу дебљине 8 мм, али неће прихватити HDF дебљине 3,2 мм.
Цртеж 3.2 је исти уградни ормар као и на вртежу 3.1 само је представљен у пресеку, док је 3.1 представљен у изгледу. Цртеж 4.2 је исти уградни ормар као и на цртежу 4.1 само је представљен у пресеку, док је 4.1 представљен у изгледу.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови