Beograd

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE PALILULA

Na osnovu člana 4. stav 8. i člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/17 i 113/17-dr.zakon, 95/18) i člana 11. i 12. stav 1) Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“ br. 95/2016) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje 51 broj: 112-8504/19 od 28.08.2019. godine, načelnik Uprave Gradske opštine Palilula, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE PALILULA

Tekst konkursa i Izjavu mžete pogledati/preuzeti ovde:

Tekst konkursa
Izjava

 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа