Beograd

Анкета за представнике локалне заједнице

Секретаријат за заштиту животне средине у сарадњи са Шумарским факултетом-Универзитет у Београду реализује пројекат „Типологија предела за потребе одрживог развоја града Београда у складу са принципима Европске конвенције о пределима".

У оквиру пројекта представљена је “Анкета за представнике локалне самоуправе и друге заинтересоване стране”. Циљ анкете је да се утврде преференце локалног становништва, као и мишљење локалне заједнице поводом квалитета простора у ком живе и утврђивање њиховог односа према идентитету предела.

Анкети можете приступити путем следећег линка 

Рок за попуњавање анкете је 20.октобар 2020. године. 

Контакт особа у Секретаријату за заштиту животне средине је Весна Шабановић, руководилац Сектора за стратешко планирање, управљање пројектима и климатске промене, контакт 011/3061-672, е-маил: vesna.sabanovic@beograd.gov.rs

Палилула линкови