Beograd

Anketa za predstavnike lokalne zajednice

Sekretarijat za zaštitu životne sredine u saradnji sa Šumarskim fakultetom-Univerzitet u Beogradu realizuje projekat „Tipologija predela za potrebe održivog razvoja grada Beograda u skladu sa principima Evropske konvencije o predelima".

U okviru projekta predstavljena je “Anketa za predstavnike lokalne samouprave i druge zainteresovane strane”. Cilj ankete je da se utvrde preference lokalnog stanovništva, kao i mišljenje lokalne zajednice povodom kvaliteta prostora u kom žive i utvrđivanje njihovog odnosa prema identitetu predela.

Anketi možete pristupiti putem sledećeg linka 

Rok za popunjavanje ankete je 20.oktobar 2020. godine. 

Kontakt osoba u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine je Vesna Šabanović, rukovodilac Sektora za strateško planiranje, upravljanje projektima i klimatske promene, kontakt 011/3061-672, e-mail: vesna.sabanovic@beograd.gov.rs

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа