Beograd

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА (ИЗБ) СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ

На основу члана 12. Правилника о раду Комисије (бр. 061-328/2017-I-8/2019-1 од 06.06.2019. године),  а у вези Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Палилула у Београду, бр. 9-9/589 од 25.05.2020. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за породице избеглица (ИЗБ) и интерно расељених лица (ИРЛ) са боравиштем / пребивалиштем на територији Градске општине Палилула (у даљем тексту: Комисија), на својој седници, одржаној дана 04.02.2021. године, донела је одлуку о расписивању

2. Ј А В Н О Г  П О З И В А за пријављивање избеглица (ИЗБ) са територије Градске општине Палилула за доделу помоћи у грађевинском материјалу

ПРЕУЗМИТЕ:
Јавни позив
Пријава
Изјава
Спецификација материјала

Палилула линкови