Beograd

DRUGI JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE IZBEGLICA (IZB) SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA DODELU POMOĆI U GRAĐEVINSKOM MATERIJALU

Na osnovu člana 12. Pravilnika o radu Komisije (br. 061-328/2017-I-8/2019-1 od 06.06.2019. godine),  a u vezi Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala, zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Gradske opštine Palilula u Beogradu, br. 9-9/589 od 25.05.2020. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za porodice izbeglica (IZB) i interno raseljenih lica (IRL) sa boravištem / prebivalištem na teritoriji Gradske opštine Palilula (u daljem tekstu: Komisija), na svojoj sednici, održanoj dana 04.02.2021. godine, donela je odluku o raspisivanju

2. J A V N O G  P O Z I V A za prijavljivanje izbeglica (IZB) sa teritorije Gradske opštine Palilula za dodelu pomoći u građevinskom materijalu

PREUZMITE:
Javni poziv
Prijava
Izjava
Specifikacija materijala

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа