Beograd

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

 

Веће Градске општине Палилула, на основу члана 56. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/17-др.закон, 95/18-др.закон), члана 11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 95/16), члана 52. Статута Градске општине Палилула („Сл. лист града Београда“, број 111/19- пречишћен текст), оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

на пет година

Текст конкурса и Изјаву можете погледати/преузети овде:

Текст конкурса
Изјава

 

Палилула линкови