Beograd

Решење о избору директних корисника у спровођењу мере енергетске санације на територији града Београда

 

Решење о избору директних корисника у спровођењу мере енергетске санације на територији града Београда

ГРАД БЕОГРАД
Градско веће града Београда

донело је

Решење о избору директних корисника у спровођењу мере енергетске санације на територији града Београда

Решење можете погледати овде:

Решење о избору директних корисника

Палилула линкови