Beograd

Besplatan mamografski pregled

Mamografski pregled

Gradska opština Palilula u saradnji sa Domom zdravlja Palilula organizuje besplatan mamografski pregled.

Pravo na besplatan pregled imaju sugrađanke preko 45 godina sa teritorije opštine Palilula.

Prijavljivanje se vrši u opštini Palilula i na Uslužnim šalterima.

Dodatne informacije na broj telefona 011/2694-429

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа