Beograd

Palilulski haus majstor

Haus majstor

Akcija "Palilulski hausmajstor" podrazumeva angažovanje majstora koji će besplatno vršiti vodoinstalaterske, bravarske i stolarske usluge, kao i usluge popravke električnih kvarova.

U zavisnosti od vrste usluge palilulskog hausmajstora materijal obezbeđuje korisnik.

Pravo na besplatne usluge hausmajstora imaju penzioneri sa primanjima nižim od 20 000 dinara, osobe sa invaliditetom i korisnici socijalne i tuđe nege sa prebivalištem na opštini Palilula.

Prijave se mogu vršiti pozivom na broj 2694-429, slanjem sms poruke na 069-8215-898 ili putem e-maila:kontakt@palilula.org.rs

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа