Beograd

Bezbedne škole - bezbedno detinjstvo

Bezbedne skole

U svim osnovnim školama na Paliluli uvodi se najsavremeniji sistem video nadzora i tastera za paniku.

  • Integrisan sistem video nadzora u svih 17 palilulskih škola,
  • Direktna veza sa Policijskom stanicom Palilula,
  • Prevencija distribucije narkotika među mladima,
  • Prevencija vršnjačkog nasilja,
  • Prevencija maloletničke delikvencije.
Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа