Beograd

Raspisan tender za izradu idejnog rešenja kanalizacije u Krnjači

Aleksandar Jovicic

Predsednik Gradske opštine Palilula Aleksandar Jovičić saopštio je danas da je raspisan tender za izradu idejnog rešenja fekalne kanalizacije u naselju Krnjača.

Prema njegovim rečima najpovoljniji posao projektovanja je procenjen na oko osam miliona dinara, a mora da se završi za najviše sedam meseci od početka projektovanja.

„Lepa vest za više od 12 000 naših sugrađana je da će, posle gotovo jednog veka, početi izgradnja kanalizacione mreže u naselju Krnjača i ovo predstavlja još jedan pokazatelj da sve što obećamo sprovodimo u delo, kao i to da o građanima brinemo 24 časa dnevno, a ne samo pred izbore. Ovo je prvi u nizu koraka uvođenja leve obale Dunava u 21. vek”, rekao je Jovičić.

Idejno rešenje će predvideti izgradnju fekalne kanalizacije duž postojećih ulica u Krnjači, prema planu detaljne regulacije koji je u izradi. Ukupna dužina saobraćajnica u kojima treba isprojektovati sekundarnu kanalizacionu mrežu iznosi oko 80 kilometara i idejnim rešenje će se planirati fazna izgradnja, kako bi se naselje sukcesivno opremalo kanalizacijom. Sve upotrebne vode će se ulivati u kolektor na Zrenjaninskom putu koji je u ranijem periodu izgrađen u dužini od jednog kilometra.

Takođe u planu je još jedan tender za projektovanje i izvođenje fekalne kanalizacije u naselju Braće Marić, koje je jedno od najugroženijih u Krnjači. Procenjena vrednost ovog posla je oko 42 miliona dinara.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа