Beograd

Одлука о додели помоћи у грађевинском материјалу

Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за породице интерно расељених лица донела је 9. марта 2011. Одлуку о додели помоћи за 15 корисника са територије ГО Палилула.

Помоћ у грађевинском материјалу добиће:

1. Новица Станковић, захтев број 181/11

2. Ненад Томић, захтев број 506/11

3. Живо Стојковић, захтев број 135/11

4. Радица Димић, захтев број 106/11

5. Озренка Стојковић, захтев број 133/11

6. Игбал Алидини, захтев број 326/11

7. Радован Димитријевић, захтев број 401/11

8. Јанковић Момир, ИРЛ,захтев број 206/11

9. Маринко Стојковић, захтев број 162/11

10. Драган Станојевић, захтев број 183/11

11. Момчило Мирковић, захтев број 164/11

12. Братислав Мирић, захтев број 207/11

13. Љубиша Ивић, захтев број 328/11

14. Хочко Алем, захтев број 109/11

15. Драган Стојковић, захтев број 108/11

На Одлуку о избору може се поднети приговор Савету за миграције преко Комисије за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за породице интерно расељених лица, у року од 8 дана од дана оглашавања ове Одлуке на огласним таблама Општине.

По коначности Одлуке, спровешће се поступак јавне набавке, а по завршетку исте извршиће се расподела грађевинског материјала.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула