Beograd

Oдлука о финансирању и суфинансирању пројеката удружења грађана

Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката удружења грађана, који је расписала ГО Палилула за 2011. годину, на својој седници одржаној 7. марта 2011, разматрала је предлоге пројеката приспелих на Конкурс и донела предлог Одлуке о финансирању и суфинансирању одређеног броја пројеката.

Општинско веће је на својој седници одржаној 10. марта 2011. разматрало предлог који јој је упутила Комисија на усвајање и у целости га прихватила.

На Конкурс је пристигло 194 пројеката удружења грађана, од којих је, руководећи се критеријумима који су били дефинисани у позиву за Конкурс, Општинско веће усвојило Одлуку о финансирању и суфинансирању 108 пројекта.

Сва удружења грађана чији су пројекти прихваћени су у обавези да до дана потписивања уговора Комисији доставе завршне рачуне за 2010. О датуму потписивања уговора сва удружења ће бити благовремено обавештена.

ПРЕУЗМИТЕ:

Списак одобрених пројеката (PDF, 36 KB)

Палилула линкови