Beograd

Lokalni ekološki akcioni plan

LEAP

Skupština Gradske opštine Palilula na 8. sednici održanoj dana 18. marta 2011. donela je, na osnovu člana 14. i člana 25. Statuta Gradske opštine Palilula („Sl. list grada Beograda“ br. 43/08 i 16/10), Odluku o usvajanju Lokalnog ekološkog akcionog plana Gradske opštine Palilula.

U izradi LEAP-a Gradske opštine Palilula učestvovalo je preko 100 aktera, predstavnika institucija, lokalne samouprave, privrede, nevladinih organizacija i građana.

PREUZMITE:

Lokalni ekološki akcioni plan (PDF, 5,18 MB)

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа