Beograd

Doneta preliminarna Odluka o izboru korisnika pomoći u građevinskom materijalu

palilula-srgrb-novosti

Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za interno raseljena lica sa teritorije GO Palilula, sprovela je postupak odabira potencijalnih korisnika pomoći i Odluku o izboru oglasila na oglasnim tablama GO Palilula.

Nakon proteka roka za prigovore, Komisija će doneti konačnu Odluku o izboru korisnika za dodelu pomoći.

Preuzmite ODLUKU (PDF, 54 KB)

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа