Beograd

Попис пољопривреде 2012.

Popis

Списак кандидата за обуку за општинске инструкторе за Попис пољопривреде 2012. на Општини Палилула, који су ушли у ужи избор и са којима ће бити обављен разговор:

1. Магдалена Радосављевић

2. Стојан Петрић

3. Елеонора Јовановић

4. Миа Дмитрашиновић

5. Слободан Симеуновић

6. Славица Виторовић

7. Снежана Јовановић

8. Весна Тркуља

9. Борка Павловић

10. Биљана Милић Перић

11. Ненад Ђурић

12. Јелена Симић

13. Маша Мирић

14. Предраг Здравковић

15. Драгана Јовановић

16. Катица Чичаревић

17. Ивана Стојановић

18. Милена Дејковић

19. Дане Радак

20. Милена Јокић Анђелковић

21. Драгољуб Крстић

22. Владимир Ђурић

23. Зорка Даничић

24. Јелена Петровић

25. Светислав Станојевић

26. Слободан Димитријевић

27. Милица Павловић

28. Душан Милојков

29. Ирена Поповић

30. Љиљана Мрвић

Разговор са кандидатима биће обављен у Заводу за информатику и статистику, Тиршова 1, II спрат, соба 225, 20. јула, у 12 часова.

Кандидати који су пријавили да обављају послове на другим службама у вези са пољопривредом су у обавези да на интервју донесу потврду од свог послодавца којом тај податак потврђују.

Уколико кандидат, чије се име и презиме налази на списку, не дође на разговор, сматраће се да је одустао од рада на Попису пољопривреде.

Палилула линкови