Beograd

Прелиминарни списак кандидата за инструкторе у Попису пољопривреде

Popis

Прелиминарни списак кандидата за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе у Попису пољопривреде 2012. на општини Палилула.

ПРЕЛИМИНАРНИ СПИСАК КАНДИДАТА ЗА ЕЛИМИНАЦИОНИ ПРЕТЕСТ ЗА ОБУКУ ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ – ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова
1Елеонора, Јон Онћ Јовановић54621
2Ненад, Велимир Ђурић19218
3Славица, Ђорђе Виторовић464717
4Снежана, Петар Јовановић429616
5Борка, Даница Павловић1416
6Јелена, Драган Симић821115
7Предраг, Радивоје Здравковић870214
8Дане, Милорад Радак1033314
9Слободан, Милић Симеуновић36013
10Весна, Живан Тркља1025911
11Биљана, Драго Милић Перић929011
12Милица, Милан Павловић975810

______________________________________________________________________

13Катица, Донка Чичаревић3979
14Драгољуб, Гојко Крстић65529
15Владимир, Славко Ђурић66579
16Јелена, Радосав Петровић77109
17Светислав, Велимир Станојевић110189
18Маша, Небојша Мирић80289
19Љиљана, Милорад Мрвић74609
20Драгана, Драгиша Јовановић9924није дошла
21Ивана, Миле Стојановић9218није дошла
22Милена, Мирославка Дејковић4670није дошла
23Милена, Миодраг Јокић Анђелковић7401није дошла
24Зорка, Душан Даничић6225није дошла
25Слободан, Бошко Димитријевић222није дошао
26Душан, Васа Милојков10472није дошао
27Ирена, Драгана Поповић7649није дошла

 

ПРЕЛИМИНАРНИ СПИСАК КАНДИДАТА ЗА ЕЛИМИНАЦИОНИ ПРЕТЕСТ ЗА ОБУКУ ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ – ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Редни број кандидатаИме, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова
1Верица, Миодраг Зокић Анастасовски338515
2Гордан, Славко Вукмировић693114
3Наташа, Јован Вукоје488110

____________________________________________________________________________

4Десимирка, Милорад Вељовић73309
5Александра, Миодраг Ђурашковић5029
6Миле, Душан Недељковић89308
7Марија, Михаило Белчевић1101није дошла
8Саша, Спасоје Станојевић10012није дошао
9Теодора, Слободан Стеинлецхнер3671није дошла
10Љубомир, Љубиша Даскаловић9231није дошао

ОБАВЕШТЕЊЕ

Кандидати чије се име и презиме налази изнад црте су изабрани за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе.

У периоду од 10. до 12. августа ови кандидати су дужни да донесу пописној комисији следећа документа:

1. Копију личне карте или пасоша;

2. Оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми (студенти подносе на увид

оверен индекс, односо потврду о уписаном семестру у 2012. години);

3. Копију радне књижице (сви запослени);

4. Уверење да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница (ово уверење кандидати могу да приложе накнадно тј. до почетка обуке);

5. Уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или копију овереног картона са евиденције ове службе (за незапослене кандидате), не старију од месец дана;

6. Број сопственог ненаменског текућег рачуна и назив банке у којој је отворен.

Кандидати који су саветодавци у станицама Пољопривредне саветодавне и стручне службе нису у обавези да донесу претходно наведена документа, али морају да се јаве пописној комисији у периоду од 10. до 12. августа и тиме потврде своје учешће у Попису пољопривреде 2012. године.

Уколико се кандидат не јави пописној комисији у предвиђеном термину односно не преда потребну документацију, сматраће се да је одустао од рада у Попису пољопривреде.

Рок за жалбу на прелиминарну листу пописној комисији је у термину од 10. до 12. августа.

У случају да није задовољен потребан број кандидата за претест за обуку, 13. августа биће истакнуто обавештење на видном месту у просторијама пописне комисије, којим се позивају сви кандидати који су приликом прве селекције остали ''испод црте'', да 14. августа (у термину који ће бити назначен у обавештењу) присуствују прозивци. Том приликом је потребно да кандидати понесу сву потребну документацију, а прозивка се врши према ранг листи све док се не изабере потребан број кандидата за претест за обуку. Листа кандидата за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе биће објављена 15. августа.

Рок за жалбу на листу пописној комисији је у термину од 15. до 16. августа.

Коначна листа кандидата за претест за обуку за општинске инструкторе биће објављена 18. августа.

Претест за обуку биће обављен 3. септембра. Само кандидати који положе претест биће полазници обуке. Обука за општинске инструкторе обавиће се у периоду од 4. до 8. септембра.

У циљу благовремене припреме кандидата за претест, кандидати добијају Упутство за пописивање већ приликом предаје докумената, односно јављања пописној комисији.

Палилула линкови