Beograd

Помоћ у грађевинском материјалу за интерно расељена лица

Ada Huja

Усвојена је коначна листа о избору корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за интерно расељена лица са територије ГО Палилула.

На листи корисника су:

1.   Вуковић Јадранка, ИРЛ, захтев бр. 3070/12

2.   Докнић Јовица, ИРЛ, захтев бр. 3071/12

3.   Вучиновић  Миодраг, ИРЛ, захтев бр. 2956/12

4.   Љушић  Раденко, ИРЛ, захтев бр. 3138/12

5.   Сулејмани Ермина, ИРЛ, захтев бр. 2890/12

6.   Милосављевић  Златибор, ИРЛ, захтев бр.  2995/12

7.   Агуши  Басри, ИРЛ, захтев бр. 2946/12

8.   Јоксимовић  Драгиша, ИРЛ,  захтев бр. 3142/12

9.   Филиповић Србољуб, ИРЛ, захтев бр. 3099/12

10. Елези  Еђевит, ИРЛ, захтев бр. 2947/12

11. Реџепи Силфидин, ИРЛ,  захтев бр. 3162/12

Утврђена листа корисника је коначна и против ње се не може изјавити приговор.

На основу Коначне листе, спровешће се поступак  јавне набавке, закључити уговор са корисницима помоћи и извршти расподела грађевинског материјала.

Палилула линкови