Beograd

Pomoć u građevinskom materijalu za interno raseljena lica

Ada Huja

Usvojena je konačna lista o izboru korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za interno raseljena lica sa teritorije GO Palilula.

Na listi korisnika su:

1.   Vuković Jadranka, IRL, zahtev br. 3070/12

2.   Doknić Jovica, IRL, zahtev br. 3071/12

3.   Vučinović  Miodrag, IRL, zahtev br. 2956/12

4.   LJušić  Radenko, IRL, zahtev br. 3138/12

5.   Sulejmani Ermina, IRL, zahtev br. 2890/12

6.   Milosavljević  Zlatibor, IRL, zahtev br.  2995/12

7.   Aguši  Basri, IRL, zahtev br. 2946/12

8.   Joksimović  Dragiša, IRL,  zahtev br. 3142/12

9.   Filipović Srboljub, IRL, zahtev br. 3099/12

10. Elezi  Eđevit, IRL, zahtev br. 2947/12

11. Redžepi Silfidin, IRL,  zahtev br. 3162/12

Utvrđena lista korisnika je konačna i protiv nje se ne može izjaviti prigovor.

Na osnovu Konačne liste, sprovešće se postupak  javne nabavke, zaključiti ugovor sa korisnicima pomoći i izvršti raspodela građevinskog materijala.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа