Beograd

Помоћ у грађевинском материјалу за породице избеглица

Ada Huja

Усвојена је коначна листа корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за породице избеглица са територије ГО Палилула.

На листи корисника су:

1.   Чоловић  Жељко, захтев бр.3150/12

2.   Крндија Душанка, захтев бр. 2988/12

3.   Видњевић Миленко, захтев бр.3081/12

4.   Баришић  Мирјана, захтев бр. 3023/12

5.   Николић  Марица, захтев бр. 3025/12

6.   Алавања Секул, захтев бр.2958/12

7.   Савић Јово, захтев бр.3000/12

8.   Саграџија Милан, захтев бр.3089/12

9.   Ћалић Марко, захтев бр.2960/12

10. Граић Сока, захтев бр. 3092/12

11. Шашић  Драган, захтев бр.3098/12

12. Пуља Живка, захтев бр.3121/12

13. Новаковић  Мирко, захтев бр. 3125/12

14. Шолић Небојша, захтев бр. 3094/12

15. Цветковић  Мирко, захтев бр. 2986/12

16. Гојковић Милан, захтев бр. 3084/12

Утврђена    листа  корисника је коначна  и против ње се не може изјавити приговор

На основу Коначне листе, спровешће се поступак  јавне набавке, закључити уговор са корисницима  помоћи и извршти расподела грађевинског материјала.

Палилула линкови