Beograd

Pomoć u građevinskom materijalu za porodice izbeglica

Ada Huja

Usvojena je konačna lista korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za porodice izbeglica sa teritorije GO Palilula.

Na listi korisnika su:

1.   Čolović  Željko, zahtev br.3150/12

2.   Krndija Dušanka, zahtev br. 2988/12

3.   Vidnjević Milenko, zahtev br.3081/12

4.   Barišić  Mirjana, zahtev br. 3023/12

5.   Nikolić  Marica, zahtev br. 3025/12

6.   Alavanja Sekul, zahtev br.2958/12

7.   Savić Jovo, zahtev br.3000/12

8.   Sagradžija Milan, zahtev br.3089/12

9.   Ćalić Marko, zahtev br.2960/12

10. Graić Soka, zahtev br. 3092/12

11. Šašić  Dragan, zahtev br.3098/12

12. Pulja Živka, zahtev br.3121/12

13. Novaković  Mirko, zahtev br. 3125/12

14. Šolić Nebojša, zahtev br. 3094/12

15. Cvetković  Mirko, zahtev br. 2986/12

16. Gojković Milan, zahtev br. 3084/12

Utvrđena    lista  korisnika je konačna  i protiv nje se ne može izjaviti prigovor

Na osnovu Konačne liste, sprovešće se postupak  javne nabavke, zaključiti ugovor sa korisnicima  pomoći i izvršti raspodela građevinskog materijala.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа