Beograd

Одлука Комисије за спровођење поступка јавног Другог конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката удружења грађана у 2013.

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОКВИРУ ТЕКУЋЕ АКТИВНОСТИ УВОЂЕЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДНЕВНИКА У ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ПАЛИЛУЛА

- САВЕЗУ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ И ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ БЕОГРАДА    

ПРОГРАМ ОБУКЕ НЕПЛИВАЧА И ПОЛУПЛИВАЧА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ПАЛИЛУЛА

- КЛУБУ ЗА ВОДЕНЕ СПОРТОВЕ " МОРНАР"

ФИНАНСИРАЊЕ УЧЕШЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА, СЕМИНАРИМА И СЛИЧНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ, КАО И ОРГАНИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ СЕМИНАРА У ОБЛАСТИ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

- ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ УДРУЖЕЊУ ЉУБИТЕЉА МУЗИКЕ

- УДРУЖЕЊУ ТУТТИ СРБИЈА

ПРОГРАМ УСАВРШАВАЊА ТРЕНЕРА ЗА РАД СА МЛАЂИМ СЕЛЕКЦИЈАМА

- КК "ПЛАВИ ГРОМ

Палилула линкови