Beograd

Акти Одељења грађевинских и стамбених послова, издати у оквиру Обједињене процедуре

У складу са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС број 145/14), акта надлежног Одељења за грађевинске и стамбене послове у оквиру обједињене процедуре издавања грађевинских дозвола и одобрења за изградњу можете преузети овде:

Објављено дана: 20.03.2015. године

Решење 351-311/2015 (PDF 2745 KB) од 18.03.2015.

Објављено дана: 25.03.2015. године

Решење 351-365/2015 (PDF 2745 KB) од 24.03.2015.

Објављено дана: 31.03.2015. године

Решење 351-388/2015 (PDF 1262 KB) од 30.03.2015.

Објављено дана: 09.04.2015. године

Решење 351-507/2015 (PDF 520 KB) од 09.04.2015.

Објављено дана: 21.04.2015. године

Решење 351-542/2015 (PDF 870 KB) од 20.04.2015.

Објављено дана: 27.04.2015. године

Решење 351-557/2015 (PDF 940 KB) од 23.04.2015.

Решење 351-554/2015 (PDF 1170 KB) од 24.04.2015.

Објављено дана: 28.04.2015. године

Решење 351-589/2015 (PDF 520 KB) од 30.04.2015.

Објављено дана: 16.05.2015. године

Pешење 351-665/2015 (PDF 540 KB) од 15.05.2015.

Објављено дана: 26.05.2015. године

Pешење 351-691/2015 (PDF 770 KB) од 19.05.2015.

Објављено дана: 29.05.2015. године

Pешење 351-741/2015 (PDF 1290 KB) од 28.05.2015.

Објављено дана: 03.06.2015. године

Pешење 351-773/2015 (PDF 1370 KB) од 03.06.2015.

Објављено дана: 12.06.2015. године

Измена Pешења 351-773/2015 (PDF 600 KB) од 06.06.2015.

Објављено дана: 15.06.2015. године

Pешење 351-828/2015 (PDF 1370 KB) од 15.06.2015.

Објављено дана: 17.06.2015. године

Pешење 351-853/2015 (PDF 570 KB) од 15.06.2015.

Pешење 351-872/2015 (PDF 900 KB) од 15.06.2015.

Објављено дана: 26.06.2015. године

Pешење 351-930/2015 (PDF 1300 KB) од 24.06.2015.

Објављено дана: 22.07.2015. године

Решење 351-1165/2015 (PDF 950 KB) од 20.07.2015.

Објављено дана: 24.07.2015. године

Pешење 351-1153/2015 (PDF 470 KB) од 22.07.2015.

Pешење 351-1154/2015 (PDF 530 KB) од 22.07.2015.

Pешење 351-1155/2015 (PDF 510 KB) од 22.07.2015.

Објављено дана: 05.08.2015. године

Pешење 351-1185/2015 (PDF 1000 KB) од 28.07.2015.

Објављено дана: 01.09.2015. године

Pешење 351-1349/2015 (PDF 450 KB) од 31.08.2015.

Pешење 351-1371/2015 (PDF 450 KB) од 31.08.2015.

Објављено дана: 11.09.2015. године

Pешење 351-1429/2015 (PDF 870 KB) од 10.09.2015.

Објављено дана: 15.09.2015. године

Pешење 351-1437/2015 (PDF 900 KB) од 14.09.2015.

Објављено дана: 24.09.2015. године

Pешење 351-1469/2015 (PDF 800 KB) од 23.09.2015.

Објављено дана: 25.09.2015. године

Pешење 351-1461/2015 (PDF 800 KB) од 24.09.2015.

Pешење 351-1480/2015 (PDF 500 KB) од 25.09.2015.

Објављено дана: 27.11.2015. године

Решење 351-1823/2015 (PDF 650 KB) од 24.11.2015.

Решење 351-1958/2015 (PDF1150 KB) од 22.12.2015.

Објављено дана: 03.02.2016. године

Решење 351-2042/2015 (PDF 1350 KB) од 29.01.2016.

Решење 351-2043/2015 (PDF 1240 KB) од 29.01.2016.

Решење 351-2044/2015 (PDF 1560 KB) од 29.01.2016.

Решење 351-2045/2015 (PDF 1610 KB) од 29.01.2016.

Решење 351-2056/2015 (PDF 1100 KB) од 29.01.2016.

Објављено дана: 08.02.2016. године

Решење 351-1894/2015 (PDF 1100 KB) од 03.02.2016.

Решење 351-2009/2015 (PDF 2000 KB) од 03.02.2016.

Објављено дана: 22.02.2016. године

Решење 351-237/2016 (PDF 1115 KB) од 19.02.2016.

Објављено дана: 23.02.2016. године

Решење 351-2095/2015 (PDF 1500 KB) од 19.02.2016.

Објављено дана: 07.03.2016. године

Решење 351-373/2016 (PDF 127 KB) од 04.03.2016.

Решење 351-397/2016 (PDF 105 KB) од 07.03.2016.

Објављено дана: 20.04.2016. године

Решење 351-614/2016 (PDF 160 KB) од 15.04.2016.

Решење 351-644/2016 (PDF 1260 KB) од 15.04.2016.

Објављено дана: 26.04.2016. године

Решење 351-719/2016 (PDF 1500 KB) од 21.04.2016.

Решење 351-723/2016 (PDF 100 KB) од 21.04.2016.

Објављено дана: 09.05.2016. године

Решење 351-803/2016 (PDF 110 KB) од 06.05.2016.

Објављено дана: 20.05.2016. године

Решење 351-859/2016 (PDF 107 KB) од 19.05.2016.

Решење 351-861/2016 (PDF 138 KB) од 19.05.2016.

Објављено дана: 26.05.2016. године

Решење 351-878/2016 (PDF 135 KB) од 24.05.2016.

Објављено дана: 02.06.2016. године

Закључак 351-946/2016 (PDF 850 KB) од 30.05.2016.

Потврда 351-2095/2016 (PDF 650 KB) од 31.05.2016.

Објављено дана: 10.06.2016. године

Закључак 351-944/2016 (PDF 900 KB) од 26.05.2016.

Решење 351-990/2016 (PDF 1000 KB) од 03.06.2016.

Закључак 351-991/2016 (PDF 1560 KB) од 07.06.2016.

Закључак 351-996/2016 (PDF 1800 KB) од 07.06.2016.

Закључак 351-1008/2016 (PDF 1800 KB) од 08.06.2016.

Закључак 351-1006/2016 (PDF 1880 KB) од 09.06.2016.

Објављено дана: 22.06.2016. године

Потврда 351-990/2016 (PDF 850 KB) од 17.06.2016.

Закључа 351-1074/2016 (PDF 1100 KB) од 21.06.2016.

Објављено дана: 27.06.2016. године

Закључак 351-1123/2016 (PDF 110 KB) од 24.06.2016.

Објављено дана: 30.06.2016. године

Закључак 351-554/2015 (PDF 150 KB) од 30.06.2016.

Закључак 351-996/2016 (PDF 125 KB) од 28.06.2016.

Закључак 351-1120/2016 (PDF 110 KB) од 27.06.2016.

Закључак 351-1150/2016 (PDF 105 KB) од 29.06.2016.

Закључак 351-1154/2016 (PDF 150 KB) од 30.06.2016.

Објављено дана: 11.07.2016. године

Закључак 351-1167/2016 (PDF 125 KB) од 06.07.2016.

Закључак 351-1190/2016 (PDF 120 KB) од 06.07.2016.

Закључак 351-1189/2016 (PDF 150 KB) од 07.07.2016.

Објављено дана: 13.07.2016. године

Закључак 351-1215/2016 (PDF 80 KB) од 08.07.2016.

Објављено дана: 18.07.2016. године

Закључак 351-1240/2016 (PDF 1600 KB) од 15.07.2016.

Закључак 351-1241/2016 (PDF 110 KB) од 14.07.2016.

Објављено дана: 22.07.2016. године

Решење 351-1275/2016 (PDF 110 KB) од 19.07.2016.

Решење 351-1277/2016 (PDF 1720 KB) од 21.07.2016.

Решење 351-1286/2016 (PDF 1700 KB) од 22.07.2016.

Објављено дана: 26.07.2016. године

Решење 351-1302/2016 (PDF 105 KB) од 25.07.2016.

Објављено дана: 04.08.2016. године

Закључак 351-1337/2016 (PDF 120 KB) од 01.08.2016.

Решење 351-1338/2016 (PDF 110 KB) од 28.07.2016.

Решење 351-1345/2016 (PDF 120 KB) од 02.08.2016.

Решење 351-1379/2016 (PDF 110 KB) од 03.08.2016.

Решење 351-1382/2016 (PDF 110 KB) од 04.08.2016.

Потврда 351-723/2016 (PDF 80 KB) од 04.08.2016.

Објављено дана: 16.08.2016. године

Закључак 351-1426/2016 (PDF 110 KB) од 11.08.2016.

Закључак 351-1441/2016 (PDF 120 KB) од 16.08.2016.

Закључак 351-1442/2016 (PDF 120 KB) од 16.08.2016.

Објављено дана: 23.08.2016. године

Закључак 351-1452/2016 (PDF 120 KB) од 18.08.2016.

Закључак 351-1462/2016 (PDF 118 KB) од 19.08.2016.

Закључак 351-1488/2016 (PDF 120 KB) од 23.08.2016.

Закључак 351-1494/2016 (PDF 110 KB) од 23.08.2016.

Објављено дана: 29.08.2016. године

Закључак 351-1499/2016 (PDF 112 KB) од 26.08.2016.

Објављено дана: 30.08.2016. године

Закључак 351-1507/2016 (PDF 132 KB) од 29.08.2016.

Закључак 351-1508/2016 (PDF 110 KB) од 30.08.2016.

Потврда 351-1523/2016 (PDF 85 KB) од 04.08.2016.

Закључак 351-1528/2016 (PDF 80 KB) од 30.08.2016.

Објављено дана: 09.09.2016. године

Решење 351-1547/2016 (PDF 128 KB) од 07.09.2016.

Закључак 351-1565/2016 (PDF 128 KB) од 06.09.2016.

Закључак 351-1579/2016 (PDF 124 KB) од 06.09.2016.

Објављено дана: 14.09.2016. године

Потврда 351-1388/2016 (PDF 100 KB) од 12.09.2016.

Решење 351-1588/2016 (PDF 120 KB) од 09.09.2016.

Објављено дана: 19.09.2016. године

Закључак 351-1627/2016 (PDF 132 KB) од 15.09.2016.

Закључак 351-1630/2016 (PDF 120 KB) од 16.09.2016.

Закључак 351-1631/2016 (PDF 118 KB) од 15.09.2016.

Закључак 351-1632/2016 (PDF 108 KB) од 14.09.2016.

Објављено дана: 23.09.2016. године

Решење 351-1642/2016 (PDF 135 KB) од 21.09.2016.

Решење 351-1644/2016 (PDF 118 KB) од 21.09.2016.

Решење 351-1645/2016 (PDF 96 KB) од 20.09.2016.

Решење 351-1646/2016 (PDF 119 KB) од 21.09.2016.

Објављено дана: 27.09.2016. године

Потврда 351-861/2016 (PDF 77 KB) од 22.09.2016.

Закључак 351-1663/2016 (PDF 113 KB) од 22.09.2016.

Решење 351-1669/2016 (PDF 112 KB) од 23.09.2016.

Потврда 351-1547/2016 (PDF 77 KB) од 26.09.2016.

Објављено дана: 29.09.2016. године

Закључак 351-1362/2016 (PDF 110 KB) од 27.09.2016

Закључак 351-1363/2016 (PDF 110 KB) од 26.09.2016

Закључак 351-1365/2016 (PDF 110 KB) од 26.09.2016.

Закључак 351-1366/2016 (PDF 110 KB) од 26.09.2016.

Закључак 351-1367/2016 (PDF 110 KB) од 26.09.2016.

Закључак 351-1368/2016 (PDF 110 KB) од 26.09.2016.

Закључак 351-1369/2016 (PDF 110 KB) од 26.09.2016.

Закључак 351-1370/2016 (PDF 110 KB) од 27.09.2016.

Закључак 351-1371/2016 (PDF 110 KB) од 27.09.2016.

Закључак 351-1372/2016 (PDF 110 KB) од 27.09.2016.

Закључак 351-1373/2016 (PDF 110 KB) од 27.09.2016.

Закључак 351-1374/2016 (PDF 110 KB) од 27.09.2016.

Закључак 351-1375/2016 (PDF 110 KB) од 27.09.2016.

Закључак 351-1377/2016 (PDF 100 KB) од 27.09.2016.

Закључак 351-1378/2016 (PDF 110 KB) од 27.09.2016.

Закључак 351-1646/2016 (PDF 440 KB) од 27.09.2016.

Решење 351-1687/2016 (PDF 110 KB) од 28.09.2016.

Објављено дана: 04.10.2016. године

Решење 351-1681/2016 (PDF 114 KB) од 29.09.2016.

Решење 351-1696/2016 (PDF 112 KB) од 29.09.2016.

Објављено дана: 07.10.2016. године

Решење 351-1721/2016 (PDF 125 KB) од 04.10.2016.

Закључак 351-1719/2016 (PDF 124 KB) од 05.10.2016.

Закључак 351-1720/2016 (PDF 119 KB) од 05.10.2016.

Објављено дана: 11.10.2016. године

Закључак 351-1728/2016 (PDF 107 KB) од 06.10.2016.

Закључак 351-1729/2016 (PDF 119 KB) од 06.10.2016.

Закључак 351-1747/2016 (PDF 124 KB) од 10.10.2016.

Објављено дана: 12.10.2016. године

Закључак 351-1746/2016 (PDF 85 KB) од 12.10.2016.

Објављено дана: 20.10.2016. године

Потврда 351-2095/2015 (PDF 85 KB) од 18.10.2016.

Потврда 351-1669/2016 (PDF 85 KB) од 18.10.2016.

Закључак 351-1815/2016 (PDF 80 KB) од 20.10.2016.

Објављено дана: 21.10.2016. године

Потврда 351-1644/2016 (PDF 80 KB) од 21.10.2016.

Потврда 351-1646/2016 (PDF 85 KB) од 21.10.2016.

Закључак 351-1822/2016 (PDF 100 KB) од 21.10.2016.

Објављено дана: 27.10.2016. године

Потврда 351-1302/2016 (PDF 80 KB) од 24.10.2016.

Решење 351-1832/2016 (PDF 130 KB) од 24.10.2016.

Решење 351-1845/2016 (PDF 180 KB) од 25.10.2016.

Закључак 351-554/2015 (PDF 100 KB) од 25.10.2016.

Решење 351-1846/2016 (PDF 105 KB) од 25.10.2016.

Објављено дана: 05.11.2016. године

Решење 351-1894/2016 (PDF 90 KB) од 31.10.2016.

Закључак 351-1895/2016 (PDF 125 KB) од 01.11.2016.

Закључак 351-1913/2016 (PDF 118 KB) од 01.11.2016.

Закључак 351-1921/2016 (PDF 110 KB) од 02.11.2016.

Закључак 351-1935/2016 (PDF 118 KB) од 02.11.2016.

Објављено дана: 10.11.2016. године

Закључак 351-1914/2016 (PDF 100 KB) од 08.11.2016.

Закључак 351-1952/2016 (PDF 123 KB) од 07.11.2016.

Закључак 351-1953/2016 (PDF 121 KB) од 08.11.2016.

Закључак 351-1954/2016 (PDF 122 KB) од 02.11.2016.

Закључак 351-1955/2016 (PDF 123 KB) од 07.11.2016.

Решење 351-1963/2016 (PDF 127 KB) од 08.11.2016.

Објављено дана: 18.11.2016. године

Решење 351-1984/2016 (PDF 120 KB) од 15.11.2016.

Закључак 351-1985/2016 (PDF 114 KB) од 15.11.2016.

Закључак 351-1986/2016 (PDF 110 KB) од 16.11.2016.

Решење 351-1987/2016 (PDF 108 KB) од 16.11.2016.

Објављено дана: 23.11.2016. године

Решење 351-2013/2016 (PDF 109 KB) од 18.11.2016.

Закључак 351-2019/2016 (PDF 111 KB) од 18.11.2016.

Закључак 351-2020/2016 (PDF 114 KB) од 18.11.2016.

Закључак 351-2052/2016 (PDF 115 KB) од 21.11.2016.

Објављено дана: 25.11.2016. године

Закључак 351-2053/2016 (PDF 115 KB) од 21.11.2016.

Решење 351-2066/2016 (PDF 95 KB) од 23.11.2016.

Закључак 351-2095/2016 (PDF 84 KB) од 24.11.2016.

Објављено дана: 05.12.2016. године

Решење 351-2106/2016 (PDF 92 KB) од 30.11.2016.

Закључак 351-2125/2016 (PDF 127 KB) од 30.11.2016.

Решење 351-2123/2016 (PDF 99 KB) од 01.12.2016.

Решење 351-2124/2016 (PDF 99 KB) од 01.12.2016.

Објављено дана: 08.12.2016. године

Закључак 351-2105/2016 (PDF 128 KB) од 05.12.2016.

Закључак 351-2137/2016 (PDF 127 KB) од 06.12.2016.

Закључак 351-2150/2016 (PDF 116 KB) од 07.12.2016.

Закључак 351-2158/2016 (PDF 127 KB) од 07.12.2016.

Закључак 351-2159/2016 (PDF 128 KB) од 07.12.2016.

Решење 351-2162/2016 (PDF 96 KB) од 07.12.2016.

Објављено дана: 14.12.2016. године

Закључак 351-2163/2016 (PDF 124 KB) од 09.12.2016.

Решење 351-2201/2016 (PDF 140 KB) од 13.12.2016.

Објављено дана: 20.12.2016. године

Решење 351-2216/2016 (PDF 112 KB) од 15.12.2016.

Решење 351-2215/2016 (PDF 118 KB) од 16.12.2016.

Палилула линкови