Beograd

Akti Odeljenja građevinskih i stambenih poslova, izdati u okviru Objedinjene procedure

U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS broj 145/14), akta nadležnog Odeljenja za građevinske i stambene poslove u okviru objedinjene procedure izdavanja građevinskih dozvola i odobrenja za izgradnju možete preuzeti ovde:

Objavljeno dana: 20.03.2015. godine

Rešenje 351-311/2015 (PDF 2745 KB) od 18.03.2015.

Objavljeno dana: 25.03.2015. godine

Rešenje 351-365/2015 (PDF 2745 KB) od 24.03.2015.

Objavljeno dana: 31.03.2015. godine

Rešenje 351-388/2015 (PDF 1262 KB) od 30.03.2015.

Objavljeno dana: 09.04.2015. godine

Rešenje 351-507/2015 (PDF 520 KB) od 09.04.2015.

Objavljeno dana: 21.04.2015. godine

Rešenje 351-542/2015 (PDF 870 KB) od 20.04.2015.

Objavljeno dana: 27.04.2015. godine

Rešenje 351-557/2015 (PDF 940 KB) od 23.04.2015.

Rešenje 351-554/2015 (PDF 1170 KB) od 24.04.2015.

Objavljeno dana: 28.04.2015. godine

Rešenje 351-589/2015 (PDF 520 KB) od 30.04.2015.

Objavljeno dana: 16.05.2015. godine

Pešenje 351-665/2015 (PDF 540 KB) od 15.05.2015.

Objavljeno dana: 26.05.2015. godine

Pešenje 351-691/2015 (PDF 770 KB) od 19.05.2015.

Objavljeno dana: 29.05.2015. godine

Pešenje 351-741/2015 (PDF 1290 KB) od 28.05.2015.

Objavljeno dana: 03.06.2015. godine

Pešenje 351-773/2015 (PDF 1370 KB) od 03.06.2015.

Objavljeno dana: 12.06.2015. godine

Izmena Pešenja 351-773/2015 (PDF 600 KB) od 06.06.2015.

Objavljeno dana: 15.06.2015. godine

Pešenje 351-828/2015 (PDF 1370 KB) od 15.06.2015.

Objavljeno dana: 17.06.2015. godine

Pešenje 351-853/2015 (PDF 570 KB) od 15.06.2015.

Pešenje 351-872/2015 (PDF 900 KB) od 15.06.2015.

Objavljeno dana: 26.06.2015. godine

Pešenje 351-930/2015 (PDF 1300 KB) od 24.06.2015.

Objavljeno dana: 22.07.2015. godine

Rešenje 351-1165/2015 (PDF 950 KB) od 20.07.2015.

Objavljeno dana: 24.07.2015. godine

Pešenje 351-1153/2015 (PDF 470 KB) od 22.07.2015.

Pešenje 351-1154/2015 (PDF 530 KB) od 22.07.2015.

Pešenje 351-1155/2015 (PDF 510 KB) od 22.07.2015.

Objavljeno dana: 05.08.2015. godine

Pešenje 351-1185/2015 (PDF 1000 KB) od 28.07.2015.

Objavljeno dana: 01.09.2015. godine

Pešenje 351-1349/2015 (PDF 450 KB) od 31.08.2015.

Pešenje 351-1371/2015 (PDF 450 KB) od 31.08.2015.

Objavljeno dana: 11.09.2015. godine

Pešenje 351-1429/2015 (PDF 870 KB) od 10.09.2015.

Objavljeno dana: 15.09.2015. godine

Pešenje 351-1437/2015 (PDF 900 KB) od 14.09.2015.

Objavljeno dana: 24.09.2015. godine

Pešenje 351-1469/2015 (PDF 800 KB) od 23.09.2015.

Objavljeno dana: 25.09.2015. godine

Pešenje 351-1461/2015 (PDF 800 KB) od 24.09.2015.

Pešenje 351-1480/2015 (PDF 500 KB) od 25.09.2015.

Objavljeno dana: 27.11.2015. godine

Rešenje 351-1823/2015 (PDF 650 KB) od 24.11.2015.

Rešenje 351-1958/2015 (PDF1150 KB) od 22.12.2015.

Objavljeno dana: 03.02.2016. godine

Rešenje 351-2042/2015 (PDF 1350 KB) od 29.01.2016.

Rešenje 351-2043/2015 (PDF 1240 KB) od 29.01.2016.

Rešenje 351-2044/2015 (PDF 1560 KB) od 29.01.2016.

Rešenje 351-2045/2015 (PDF 1610 KB) od 29.01.2016.

Rešenje 351-2056/2015 (PDF 1100 KB) od 29.01.2016.

Objavljeno dana: 08.02.2016. godine

Rešenje 351-1894/2015 (PDF 1100 KB) od 03.02.2016.

Rešenje 351-2009/2015 (PDF 2000 KB) od 03.02.2016.

Objavljeno dana: 22.02.2016. godine

Rešenje 351-237/2016 (PDF 1115 KB) od 19.02.2016.

Objavljeno dana: 23.02.2016. godine

Rešenje 351-2095/2015 (PDF 1500 KB) od 19.02.2016.

Objavljeno dana: 07.03.2016. godine

Rešenje 351-373/2016 (PDF 127 KB) od 04.03.2016.

Rešenje 351-397/2016 (PDF 105 KB) od 07.03.2016.

Objavljeno dana: 20.04.2016. godine

Rešenje 351-614/2016 (PDF 160 KB) od 15.04.2016.

Rešenje 351-644/2016 (PDF 1260 KB) od 15.04.2016.

Objavljeno dana: 26.04.2016. godine

Rešenje 351-719/2016 (PDF 1500 KB) od 21.04.2016.

Rešenje 351-723/2016 (PDF 100 KB) od 21.04.2016.

Objavljeno dana: 09.05.2016. godine

Rešenje 351-803/2016 (PDF 110 KB) od 06.05.2016.

Objavljeno dana: 20.05.2016. godine

Rešenje 351-859/2016 (PDF 107 KB) od 19.05.2016.

Rešenje 351-861/2016 (PDF 138 KB) od 19.05.2016.

Objavljeno dana: 26.05.2016. godine

Rešenje 351-878/2016 (PDF 135 KB) od 24.05.2016.

Objavljeno dana: 02.06.2016. godine

Zaključak 351-946/2016 (PDF 850 KB) od 30.05.2016.

Potvrda 351-2095/2016 (PDF 650 KB) od 31.05.2016.

Objavljeno dana: 10.06.2016. godine

Zaključak 351-944/2016 (PDF 900 KB) od 26.05.2016.

Rešenje 351-990/2016 (PDF 1000 KB) od 03.06.2016.

Zaključak 351-991/2016 (PDF 1560 KB) od 07.06.2016.

Zaključak 351-996/2016 (PDF 1800 KB) od 07.06.2016.

Zaključak 351-1008/2016 (PDF 1800 KB) od 08.06.2016.

Zaključak 351-1006/2016 (PDF 1880 KB) od 09.06.2016.

Objavljeno dana: 22.06.2016. godine

Potvrda 351-990/2016 (PDF 850 KB) od 17.06.2016.

Zaključa 351-1074/2016 (PDF 1100 KB) od 21.06.2016.

Objavljeno dana: 27.06.2016. godine

Zaključak 351-1123/2016 (PDF 110 KB) od 24.06.2016.

Objavljeno dana: 30.06.2016. godine

Zaključak 351-554/2015 (PDF 150 KB) od 30.06.2016.

Zaključak 351-996/2016 (PDF 125 KB) od 28.06.2016.

Zaključak 351-1120/2016 (PDF 110 KB) od 27.06.2016.

Zaključak 351-1150/2016 (PDF 105 KB) od 29.06.2016.

Zaključak 351-1154/2016 (PDF 150 KB) od 30.06.2016.

Objavljeno dana: 11.07.2016. godine

Zaključak 351-1167/2016 (PDF 125 KB) od 06.07.2016.

Zaključak 351-1190/2016 (PDF 120 KB) od 06.07.2016.

Zaključak 351-1189/2016 (PDF 150 KB) od 07.07.2016.

Objavljeno dana: 13.07.2016. godine

Zaključak 351-1215/2016 (PDF 80 KB) od 08.07.2016.

Objavljeno dana: 18.07.2016. godine

Zaključak 351-1240/2016 (PDF 1600 KB) od 15.07.2016.

Zaključak 351-1241/2016 (PDF 110 KB) od 14.07.2016.

Objavljeno dana: 22.07.2016. godine

Rešenje 351-1275/2016 (PDF 110 KB) od 19.07.2016.

Rešenje 351-1277/2016 (PDF 1720 KB) od 21.07.2016.

Rešenje 351-1286/2016 (PDF 1700 KB) od 22.07.2016.

Objavljeno dana: 26.07.2016. godine

Rešenje 351-1302/2016 (PDF 105 KB) od 25.07.2016.

Objavljeno dana: 04.08.2016. godine

Zaključak 351-1337/2016 (PDF 120 KB) od 01.08.2016.

Rešenje 351-1338/2016 (PDF 110 KB) od 28.07.2016.

Rešenje 351-1345/2016 (PDF 120 KB) od 02.08.2016.

Rešenje 351-1379/2016 (PDF 110 KB) od 03.08.2016.

Rešenje 351-1382/2016 (PDF 110 KB) od 04.08.2016.

Potvrda 351-723/2016 (PDF 80 KB) od 04.08.2016.

Objavljeno dana: 16.08.2016. godine

Zaključak 351-1426/2016 (PDF 110 KB) od 11.08.2016.

Zaključak 351-1441/2016 (PDF 120 KB) od 16.08.2016.

Zaključak 351-1442/2016 (PDF 120 KB) od 16.08.2016.

Objavljeno dana: 23.08.2016. godine

Zaključak 351-1452/2016 (PDF 120 KB) od 18.08.2016.

Zaključak 351-1462/2016 (PDF 118 KB) od 19.08.2016.

Zaključak 351-1488/2016 (PDF 120 KB) od 23.08.2016.

Zaključak 351-1494/2016 (PDF 110 KB) od 23.08.2016.

Objavljeno dana: 29.08.2016. godine

Zaključak 351-1499/2016 (PDF 112 KB) od 26.08.2016.

Objavljeno dana: 30.08.2016. godine

Zaključak 351-1507/2016 (PDF 132 KB) od 29.08.2016.

Zaključak 351-1508/2016 (PDF 110 KB) od 30.08.2016.

Potvrda 351-1523/2016 (PDF 85 KB) od 04.08.2016.

Zaključak 351-1528/2016 (PDF 80 KB) od 30.08.2016.

Objavljeno dana: 09.09.2016. godine

Rešenje 351-1547/2016 (PDF 128 KB) od 07.09.2016.

Zaključak 351-1565/2016 (PDF 128 KB) od 06.09.2016.

Zaključak 351-1579/2016 (PDF 124 KB) od 06.09.2016.

Objavljeno dana: 14.09.2016. godine

Potvrda 351-1388/2016 (PDF 100 KB) od 12.09.2016.

Rešenje 351-1588/2016 (PDF 120 KB) od 09.09.2016.

Objavljeno dana: 19.09.2016. godine

Zaključak 351-1627/2016 (PDF 132 KB) od 15.09.2016.

Zaključak 351-1630/2016 (PDF 120 KB) od 16.09.2016.

Zaključak 351-1631/2016 (PDF 118 KB) od 15.09.2016.

Zaključak 351-1632/2016 (PDF 108 KB) od 14.09.2016.

Objavljeno dana: 23.09.2016. godine

Rešenje 351-1642/2016 (PDF 135 KB) od 21.09.2016.

Rešenje 351-1644/2016 (PDF 118 KB) od 21.09.2016.

Rešenje 351-1645/2016 (PDF 96 KB) od 20.09.2016.

Rešenje 351-1646/2016 (PDF 119 KB) od 21.09.2016.

Objavljeno dana: 27.09.2016. godine

Potvrda 351-861/2016 (PDF 77 KB) od 22.09.2016.

Zaključak 351-1663/2016 (PDF 113 KB) od 22.09.2016.

Rešenje 351-1669/2016 (PDF 112 KB) od 23.09.2016.

Potvrda 351-1547/2016 (PDF 77 KB) od 26.09.2016.

Objavljeno dana: 29.09.2016. godine

Zaključak 351-1362/2016 (PDF 110 KB) od 27.09.2016

Zaključak 351-1363/2016 (PDF 110 KB) od 26.09.2016

Zaključak 351-1365/2016 (PDF 110 KB) od 26.09.2016.

Zaključak 351-1366/2016 (PDF 110 KB) od 26.09.2016.

Zaključak 351-1367/2016 (PDF 110 KB) od 26.09.2016.

Zaključak 351-1368/2016 (PDF 110 KB) od 26.09.2016.

Zaključak 351-1369/2016 (PDF 110 KB) od 26.09.2016.

Zaključak 351-1370/2016 (PDF 110 KB) od 27.09.2016.

Zaključak 351-1371/2016 (PDF 110 KB) od 27.09.2016.

Zaključak 351-1372/2016 (PDF 110 KB) od 27.09.2016.

Zaključak 351-1373/2016 (PDF 110 KB) od 27.09.2016.

Zaključak 351-1374/2016 (PDF 110 KB) od 27.09.2016.

Zaključak 351-1375/2016 (PDF 110 KB) od 27.09.2016.

Zaključak 351-1377/2016 (PDF 100 KB) od 27.09.2016.

Zaključak 351-1378/2016 (PDF 110 KB) od 27.09.2016.

Zaključak 351-1646/2016 (PDF 440 KB) od 27.09.2016.

Rešenje 351-1687/2016 (PDF 110 KB) od 28.09.2016.

Objavljeno dana: 04.10.2016. godine

Rešenje 351-1681/2016 (PDF 114 KB) od 29.09.2016.

Rešenje 351-1696/2016 (PDF 112 KB) od 29.09.2016.

Objavljeno dana: 07.10.2016. godine

Rešenje 351-1721/2016 (PDF 125 KB) od 04.10.2016.

Zaključak 351-1719/2016 (PDF 124 KB) od 05.10.2016.

Zaključak 351-1720/2016 (PDF 119 KB) od 05.10.2016.

Objavljeno dana: 11.10.2016. godine

Zaključak 351-1728/2016 (PDF 107 KB) od 06.10.2016.

Zaključak 351-1729/2016 (PDF 119 KB) od 06.10.2016.

Zaključak 351-1747/2016 (PDF 124 KB) od 10.10.2016.

Objavljeno dana: 12.10.2016. godine

Zaključak 351-1746/2016 (PDF 85 KB) od 12.10.2016.

Objavljeno dana: 20.10.2016. godine

Potvrda 351-2095/2015 (PDF 85 KB) od 18.10.2016.

Potvrda 351-1669/2016 (PDF 85 KB) od 18.10.2016.

Zaključak 351-1815/2016 (PDF 80 KB) od 20.10.2016.

Objavljeno dana: 21.10.2016. godine

Potvrda 351-1644/2016 (PDF 80 KB) od 21.10.2016.

Potvrda 351-1646/2016 (PDF 85 KB) od 21.10.2016.

Zaključak 351-1822/2016 (PDF 100 KB) od 21.10.2016.

Objavljeno dana: 27.10.2016. godine

Potvrda 351-1302/2016 (PDF 80 KB) od 24.10.2016.

Rešenje 351-1832/2016 (PDF 130 KB) od 24.10.2016.

Rešenje 351-1845/2016 (PDF 180 KB) od 25.10.2016.

Zaključak 351-554/2015 (PDF 100 KB) od 25.10.2016.

Rešenje 351-1846/2016 (PDF 105 KB) od 25.10.2016.

Objavljeno dana: 05.11.2016. godine

Rešenje 351-1894/2016 (PDF 90 KB) od 31.10.2016.

Zaključak 351-1895/2016 (PDF 125 KB) od 01.11.2016.

Zaključak 351-1913/2016 (PDF 118 KB) od 01.11.2016.

Zaključak 351-1921/2016 (PDF 110 KB) od 02.11.2016.

Zaključak 351-1935/2016 (PDF 118 KB) od 02.11.2016.

Objavljeno dana: 10.11.2016. godine

Zaključak 351-1914/2016 (PDF 100 KB) od 08.11.2016.

Zaključak 351-1952/2016 (PDF 123 KB) od 07.11.2016.

Zaključak 351-1953/2016 (PDF 121 KB) od 08.11.2016.

Zaključak 351-1954/2016 (PDF 122 KB) od 02.11.2016.

Zaključak 351-1955/2016 (PDF 123 KB) od 07.11.2016.

Rešenje 351-1963/2016 (PDF 127 KB) od 08.11.2016.

Objavljeno dana: 18.11.2016. godine

Rešenje 351-1984/2016 (PDF 120 KB) od 15.11.2016.

Zaključak 351-1985/2016 (PDF 114 KB) od 15.11.2016.

Zaključak 351-1986/2016 (PDF 110 KB) od 16.11.2016.

Rešenje 351-1987/2016 (PDF 108 KB) od 16.11.2016.

Objavljeno dana: 23.11.2016. godine

Rešenje 351-2013/2016 (PDF 109 KB) od 18.11.2016.

Zaključak 351-2019/2016 (PDF 111 KB) od 18.11.2016.

Zaključak 351-2020/2016 (PDF 114 KB) od 18.11.2016.

Zaključak 351-2052/2016 (PDF 115 KB) od 21.11.2016.

Objavljeno dana: 25.11.2016. godine

Zaključak 351-2053/2016 (PDF 115 KB) od 21.11.2016.

Rešenje 351-2066/2016 (PDF 95 KB) od 23.11.2016.

Zaključak 351-2095/2016 (PDF 84 KB) od 24.11.2016.

Objavljeno dana: 05.12.2016. godine

Rešenje 351-2106/2016 (PDF 92 KB) od 30.11.2016.

Zaključak 351-2125/2016 (PDF 127 KB) od 30.11.2016.

Rešenje 351-2123/2016 (PDF 99 KB) od 01.12.2016.

Rešenje 351-2124/2016 (PDF 99 KB) od 01.12.2016.

Objavljeno dana: 08.12.2016. godine

Zaključak 351-2105/2016 (PDF 128 KB) od 05.12.2016.

Zaključak 351-2137/2016 (PDF 127 KB) od 06.12.2016.

Zaključak 351-2150/2016 (PDF 116 KB) od 07.12.2016.

Zaključak 351-2158/2016 (PDF 127 KB) od 07.12.2016.

Zaključak 351-2159/2016 (PDF 128 KB) od 07.12.2016.

Rešenje 351-2162/2016 (PDF 96 KB) od 07.12.2016.

Objavljeno dana: 14.12.2016. godine

Zaključak 351-2163/2016 (PDF 124 KB) od 09.12.2016.

Rešenje 351-2201/2016 (PDF 140 KB) od 13.12.2016.

Objavljeno dana: 20.12.2016. godine

Rešenje 351-2216/2016 (PDF 112 KB) od 15.12.2016.

Rešenje 351-2215/2016 (PDF 118 KB) od 16.12.2016.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа