Beograd

Замена пумпе за одводњавање у Крњачи

Pancevacki most

У оквиру спровођења мера заштите од поплава, 26. и 27. марта Градска општина Палилула ће извршити радове на поправци система за одводњавање из стамбеног насеља на Зрењанинском путу од броја 34 до броја 58 и у Грге Андријановића од броја 1 до броја 9 у Крњачи.

Радови ће обухватити замену и постављање нове муљне пумпе у кругу објекта Електродистрибуције – Крњача, којом ће се одводњавати воде са јавних површина и спречити поплаве.

Током извођења радова повремено ће бити искључивано допремање пијаће воде из градског водовода у стамбеним зградама у насељу.

Палилула линкови