Beograd

Zamena pumpe za odvodnjavanje u Krnjači

Pancevacki most

U okviru sprovođenja mera zaštite od poplava, 26. i 27. marta Gradska opština Palilula će izvršiti radove na popravci sistema za odvodnjavanje iz stambenog naselja na Zrenjaninskom putu od broja 34 do broja 58 i u Grge Andrijanovića od broja 1 do broja 9 u Krnjači.

Radovi će obuhvatiti zamenu i postavljanje nove muljne pumpe u krugu objekta Elektrodistribucije – Krnjača, kojom će se odvodnjavati vode sa javnih površina i sprečiti poplave.

Tokom izvođenja radova povremeno će biti isključivano dopremanje pijaće vode iz gradskog vodovoda u stambenim zgradama u naselju.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа