Beograd

Бесплатне услуге тумача за особе оштећеног слуха

Сваког понедељка од 15. марта, од 9.00 до 17.30, у Услужном центру Градске општине Палилула (Таковска 12) дежураће тумач за особе са оштећеним слухом.

Бесплатне услуге превода и тумачења посредством знаковног језика пружаће Јулијана Мишко и Дијана Дукић, представнице Удружења тумача за особе оштећеног слуха Србије. По потреби, тумачи ће пружати услуге и у Пореској управи – Филијала Палилула у Илије Гарашанина 5.

Увођењу услужног сервиса за особе оштећеног слуха претходила је успешна сарадња Јулијане Мишко са Канцеларијом за младе општине Палилула. Прве курсеве знаковног језика намењене свима који желе да овладају вештином споразумевања са људима који не чују и не говоре Мишко је организовала у Омладинском клубу општине Палилула у Цвијићевој 112. Активност је проширена и на часове енглеског и шпанског језика за глуве.

Палилула линкови