Beograd

Увођење паркинг зона на Старој Палилули

Parking zona

Након анализе резултата анкете, утврђено је да се више од 80% грађана позитивно изјаснило о предлогу за проширење зонског система паркирања у овом кварту. Иницијатива је упућена Секретаријату за саобраћај града Београда, који ће оценити оправданост и изводљивост иницијативе.

Уверени смо да ће увођење зонског система паркирања на територији Старе Палилуле омогућити становницима овог дела Општине да уз повлашћене цене лакше дођу до паркинг места.

Палилула линкови