Beograd

Увођење паркинг зона на Старој Палилули

Parking zona

Након анализе резултата анкете, утврђено је да се више од 80% грађана позитивно изјаснило о предлогу за проширење зонског система паркирања у овом кварту. Иницијатива је упућена Секретаријату за саобраћај града Београда, који ће оценити оправданост и изводљивост иницијативе.

Уверени смо да ће увођење зонског система паркирања на територији Старе Палилуле омогућити становницима овог дела Општине да уз повлашћене цене лакше дођу до паркинг места.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула