Beograd

Шалтер Катастра непокретности у ГО Палилула

081210-rgz

Пријемни шалтер Републичког геодетског завода биће отворен у Услужном центру Градске општине Палилула 9. децембра, у 12.00. Шалтер за увид у податке и подношење захтева за поједине услуге Републичког геодетског завода отвориће Ненад Тесла, директор ове установе и председник ГО Палилула Данило Башић.

Грађани ће моћи да добију увид у податке Катастра непокретности за територију ГО Палилула. Поред тога, моћи ће да подносе захтеве за издавање копије плана, листа непокретности, поседовног листа, захтева за упис непокретности, пријаве промене на земљишту, захтева за издавање уверења о називу улице и кућном броју, захтева за издавање уверења о величини поседа и катастарском приходу, утврђивању кућног броја, уверења о историјату промена на непокретности, као и да остваре увид у стање на парцели у плановима који си дигитализовани и да поднесу пријаву о промени права на непокретности. Тражена документа ће се преузимати на истом шалтеру након поступања по поднетом захтеву.

Територију ГО Палилула чине следеће катастарске општине: Вишњица, Сланци, Велико Село, Палилула, Крњача, Борча, Овча, Ковилово, Лепушница, Бесни Фок и Комарева хумка.

Палилула линкови