Beograd

Šalter Katastra nepokretnosti u GO Palilula

081210-rgz

Prijemni šalter Republičkog geodetskog zavoda biće otvoren u Uslužnom centru Gradske opštine Palilula 9. decembra, u 12.00. Šalter za uvid u podatke i podnošenje zahteva za pojedine usluge Republičkog geodetskog zavoda otvoriće Nenad Tesla, direktor ove ustanove i predsednik GO Palilula Danilo Bašić.

Građani će moći da dobiju uvid u podatke Katastra nepokretnosti za teritoriju GO Palilula. Pored toga, moći će da podnose zahteve za izdavanje kopije plana, lista nepokretnosti, posedovnog lista, zahteva za upis nepokretnosti, prijave promene na zemljištu, zahteva za izdavanje uverenja o nazivu ulice i kućnom broju, zahteva za izdavanje uverenja o veličini poseda i katastarskom prihodu, utvrđivanju kućnog broja, uverenja o istorijatu promena na nepokretnosti, kao i da ostvare uvid u stanje na parceli u planovima koji si digitalizovani i da podnesu prijavu o promeni prava na nepokretnosti. Tražena dokumenta će se preuzimati na istom šalteru nakon postupanja po podnetom zahtevu.

Teritoriju GO Palilula čine sledeće katastarske opštine: Višnjica, Slanci, Veliko Selo, Palilula, Krnjača, Borča, Ovča, Kovilovo, Lepušnica, Besni Fok i Komareva humka.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа